LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

 »  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo số 05 ngày 16/5/2013 của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS về việc đăng ký tham dự " Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V"

Căn cứ công văn số 35/TB-AIDS ngày 02 tháng 5 năm 2013, của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2013, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thái Bình thông báo Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V, kế hoạch cụ thể như sau:
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com