LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

Văn bản mới
Thông tư số 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

    Trên cơ sở các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt của Luật Dược quy định, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Nghị định và Thông tư quy định chi tiết danh mục những thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Theo đó, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục 43 hoạt chất gây nghiện, 70 hoạt chất hướng thần, 08 hoạt chất tiền chất, 60 hoạt chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.
TinTuc/File/TT 20.1.pdf
Bộ Y tế
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com