LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

 »  VĂN BẢN MỚI

Thông tư số 20/2017/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Trên cơ sở các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt của Luật Dược quy định, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Nghị định và Thông tư quy định chi tiết danh mục những thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Theo đó, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục 43 hoạt chất gây nghiện, 70 hoạt chất hướng thần, 08 hoạt chất tiền chất, 60 hoạt chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

Kế hoạch triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Kế hoạch số 179/KH-AIDS về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động.

Thông tư 12/2015/TT-BYT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP

Ngày 28/5/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2015/TT-BYT về việc Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Thông tư này hướng dẫn về: Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bao gồm cơ sở điều trị thay thế và cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế; Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị; Thủ tục đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị; Việc xác nhận đối với người đăng ký tham gia điều trị và chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. Sau đây là nội dung chi tiết

Thông tư số 03/2015/TT-BYT

Ngày 16/3/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BYT về việc Quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS. Thông tư này quy định hình thức, phương thức, nội dung, quy trình, biểu mẫu và trách nhiệm báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Sau đây là nội dung Thông tư

Thông tư liên tịch Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ngày 22 tháng 01 năm 2015, Bộ Công An-Bộ Quốc phòng-Bộ y tế ban hành Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT về việc Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam,trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Thông tư liên tịch này hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị bằng thuốc kháng HIV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (gọi tắt là điều trị thay thế) cho phạm nhân, người bị tạm giam, người bị tạm giữ, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng (gọi tắt là đối tượng quản lý) và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (gọi tắt là cơ sở quản lý). Sau đây là nội dung Thông tư

Thông tư hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế

Ngày 27/2/2015 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BYT về hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở y tế. Sau đây là nội dung Thông tư

Chỉ thị 32/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS, làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước. Ngày 31/10/2014, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 32/2014/CT-TTg về đẩy mạnh điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Sau đây là nội dung Chỉ thị
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com