LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động chỉ đạo
Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

    Thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp quốc, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phát động trong toàn tỉnh Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2018. Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020!”
/CuteUpload/TinTuc/File/78hiv.pdf
TT PC HIV/AIDS
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com