LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

 »  HỆ THỐNG VĂN BẢN

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015

Thực hiện Công văn số 33/CV-QPCTHTL ngày 21/10/2014 của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế về việc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá năm 2015, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 8/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về PCTH thuốc lá năm 2015 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 79/KH-SYT ngày 27/7/2015 về phòng, chống tác hại thuốc lá ngành Y tế năm 2015. Ngày 30/7/2015, Giám đốc Trung tâm đã ký ban hành kế hoạch số 152/KH-TT, Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá năm 2015.

Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày 19 tháng 01 năm 2011 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây là nội dung thông tư

Thông tư 32/2013/TT-BYT ngày 17/10/2013 Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm HIV

Ngày 17/10/2013 Bộ Y tế ban hànhThông tư 32/2013/TT-BYT ngày 17/10/2013 về Hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm HIV sau đây là toàn văn nội dung thông tư.

Quyết định số 1899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020"

Website Trung tâm phòng, chống HIV.AIDS Thái Bình trân trọng giới thiệu Đề án đảm báo tài chính hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013-2020

Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Website Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Thái Bình trân trọng giới thiệu Thông tư 15/2013/TT-BYT ngày 24/5/2013 về việc Hướng dẫn đảm bảo chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Ngày 30/9/2013 Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Sau đây là nội dung Thông tư

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2013 và thay thế Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 4/2/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Thông tư 12/2013/TT-BYT ngày12/4/2013 của Bộ Y tế, hướng dẫn chi thiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP

Ngày 12/4/2013, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 12/2013/TT-BYT, hướng dẫn chi thiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn nội dung thông tư này:
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com