LIÊN KẾT WEBSITE
Số lượt truy cập:
 

 »  THEO DÕI, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Quy trình Giám sát trọng điểm HIV/STI lồng ghép hành vi

Ngày 24/05/2012 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2012/TT-BYT, hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục trong đó có GSTĐ HIV, GSTĐ STI và GSTĐ HIV lồng ghép hành vi. Viện VSDTTU đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát triển thành Quy trình GSTĐ HIV/STI. Để giúp các cán bộ y tế các tuyến thuận lợi trong việc thực hiện Giám sát trọng điểm, chúng tôi xin giới thiệu nội dung Quy trình giám sát trọng điểm HIV/STI lồng ghép hành vi do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành tháng 6/2014.

Chương trình Theo dõi, giám sát, đánh giá

* Mục tiêu: Chuyển đổi nguồn người cho máu an toàn, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm sàng lọc 100% HIV cho tất cả các đơn vị máu.
Bản quyền thuộc về Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Bình
Giám đốc: ThS. Phạm Nam Thái
Địa chỉ
: Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Liên hệ:(0227) 3645.199 - (0227) 3642.344 - Fax: (0227) 3837.137 Email: pacthaibinh@gmail.com